Przewodnicząca Rady Izby Komorniczej w Warszawie

ELŻBIETA ADAMSKA-ŚMIGRODZKA
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Otwocku.

Wiceprzewodniczący Rady, Rzecznik Prasowy, Koordynator zespołu medialnego (ds. informacji oraz kontaktów z mediami)

KRZYSZTOF JACEK PIETRZYK
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie

Członkowie Rady Izby Komorniczej w Warszawie

Sekretarz Rady, Koordynator Rady ds. szkoleń komorników i asesorów

MICHAŁ LESZCZYŃSKI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie.

Skarbnik Rady

TOMASZ KOMOROWSKI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Mokotowa w Warszawie

Koordynator Rady ds. skarg

KRZYSZTOF ADAM KOKOSZKO
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi Południe w Warszawie.

Koordynator Rady ds. szkoleń aplikantów

MACIEJ ZAKS
Asesor komorniczy w kancelarii Pana Bogdana Mieczkowskiego Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie.

Koordynator Rady ds. wizytacji

MAŁGORZATA GROSZEK-KUSZYK
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Mokotowa w Warszawie

Zespół ds. wizytacji

MAŁGORZATA GROSZEK-KUSZYK
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Mokotowa w Warszawie

MAREK GRALIŃSKI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Mokotowa w Warszawie

Konsultant Rady ds. kontaktów z Komisją VI KRK w zakresie wsparcia technicznego oraz kontaktów z Currendą sp.zo.o.

SEBASTIAN WARCHAŁOWSKI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Żoliborza w Warszawie.