Skład Komisji Rewizyjnej

Przewodnicząca

Małgorzata Gołaszewska
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pruszkowie

Członkowie

Katarzyna Nowicka
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie
Monika Sachno
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie
Aneta Jończyk
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Mokotowa w Warszawie
Katarzyna Kostecka-Radziwonka
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim