Delegaci Izby Komorniczej w Warszawie do Krajowej Rady Komorniczej

EWA ZUZANNA CHMIELNICKA
Komornik sądowy przy sądzie rejonowym dla warszawy-mokotowa w warszawie

PRZEMYSŁAW MAŁECKI
Komornik sądowy przy sądzie rejonowym dla warszawy-woli w warszawie

MACIEJ SIMBIEROWICZ
Komornik sądowy przy sądzie rejonowym dla warszawy-woli w warszawie

MICHAŁ SKRZYPEK
Asesor komorniczy w kancelarii komornika sądowego przy sądzie rejonowym dla warszawy-mokotowa w warszawie tomasza komorowskiego