Rzecznik prasowy Izby Komorniczej w Warszawie

KRZYSZTOF PIETRZYK
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi Południe w Warszawie
tel.: 609 012 590
         519 75 75 47