Roczna opłata za aplikację komorniczą w 2024 r.

Stosownie do treści art. 95 ust. 5 ustawy z dnia 22.03.2018 r. o komornikach sądowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 771 z późn. zm) oraz Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację komorniczą (Dz.U. 2020 poz. 2319) - Rada Izby Komorniczej w Warszawie uprzejmie informuje, że roczna opłata za aplikację komorniczą w roku szkoleniowym 2024 wynosi 5.850,00 zł.

Rada Izby Komorniczej w Warszawie zwraca się z prośbą o dokonanie całości wpłaty w terminie do dnia 20 stycznia 2024 r. na rachunek bankowy Izby Komorniczej w Warszawie.

48 1020 1156 0000 7102 0006 9237

Tytułem: roczna opłata aplikacyjna (proszę o podanie imienia i nazwiska aplikanta).

Uprzejmie informujemy, że Rada Izby Komorniczej w Warszawie postanowiła wyrazić zgodę na dokonywanie płatności rocznej za aplikacje komorniczą, która w roku 2024 wynosi 5.850,00 zł w 10 równych ratach tj. po 585,00 zł płatnych w terminie do 15 dnia każdego miesiąca (z wyłączeniem lipca i sierpnia), począwszy od stycznia 2024 roku.