Program zajęć seminaryjnych na 2023 rok

Rada Izby Komorniczej w Warszawie na posiedzeniu w dniu 5 października 2022 r. uchwaliła szczegółowy program zajęć seminaryjnych wraz z planem szkoleń aplikantów na rok 2023 dla I i II roku.