Program zajęć seminaryjnych na 2022 rok

Rada Izby Komorniczej w Warszawie na posiedzeniu w dniu 06 października 2021 r. uchwaliła szczegółowy program zajęć seminaryjnych wraz z planem szkoleń aplikantów na rok 2022 dla I i II roku.

APLIKANCI KOMORNICZY I ROK

APLIKANCI KOMORNICZY II ROK