Program zajęć seminaryjnych na 2021 rok

Rada Izby Komorniczej w Warszawie na posiedzeniu w dniu 18 grudnia 2020 r. uchwaliła szczegółowy program zajęć seminaryjnych wraz z planem szkoleń aplikantów na rok 2021 dla I i II roku.

APLIKANCI KOMORNICZY I ROK

APLIKANCI KOMORNICZY II ROK