Informacja o kolokwium dla aplikantów II roku

Rada Izby Komorniczej w Warszawie uprzejmie informuje na podstawie § 8 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie organizacji i przebiegu aplikacji komorniczej z dnia 14 grudnia 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 2424), że termin kolokwium dla aplikantów II roku wyznaczony został na dzień 07.01.2023 r. (sobota).