Wyniki z egzaminu komorniczego 27-29.04.2022 r.

Przewodnicząca Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu komorniczego obejmująca obszar właściwości Izb Komorniczych w Białymstoku, Gdańsku, Lublinie, Warszawie oraz w Szczecinie z siedzibą w Warszawie informuje, że z egzaminu komorniczego 9 osób z numerami kodów pracy z dnia

pierwszego: 101, 123, 116, 117, 106, 120, 124, 110, 109;
drugiego: 206, 224, 209, 225, 228, 202, 212, 217, 210;
trzeciego: 326, 319, 316, 305, 320, 323, 317, 313, 303.
uzyskały wynik negatywny.

Pozostałe osoby uzyskały z egzaminu komorniczego wynik pozytywny.

Przeglądanie prac odbywa się jedynie po uprzednim ustaleniu terminu, pierwszeństwo mają zdający z wynikiem negatywnym z egzaminu.

Wnioski o udostępnienie ocen i prac z egzaminu można składać na adres mailowy –

W tym przypadku również pierwszeństwo mają zdający z wynikiem negatywnym z egzaminu.

Przypominamy, iż nie ma możliwości odwoływania się od ocen z poszczególnych dni egzaminu komorniczego- zgodnie z art.124 ustawy o komornikach sądowych zdającemu przysługuje odwołanie od uchwały o wyniku egzaminu. (wyr. WSA w Warszawie z 31 lipca 2015. VI SA/Wa910/15).

Wróć