Wyniki z egzaminu komorniczego 12-14.05.2020 r.

Przewodnicząca Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu komorniczego obejmująca obszar właściwości Izb Komorniczych w Białymstoku, Gdańsku, Lublinie, Warszawie oraz w Szczecinie z siedzibą w Warszawie informuje, że z egzaminu komorniczego 23 osoby z numerami kodów pracy z dnia pierwszego, drugiego i trzeciego: (103, 105, 128, 107, 133, 127, 137, 135, 101, 139, 143, 124, 106, 117, 119, 134, 142, 132, 104, 113, 141, 130, 138); (212, 238, 213, 221, 205, 236, 235, 217, 233, 204, 226, 218, 225, 227, 234, 202, 224, 216, 203, 232, 240, 242) i (303, 337, 304, 342, 313, 317, 323, 302, 330, 319, 334, 301, 328, 305, 335, 312, 341, 311, 306, 336, 322, 315), uzyskały wynik negatywny.

Pozostałe osoby uzyskały z egzaminu komorniczego wynik pozytywny.

Przeglądanie prac odbywa się jedynie po uprzednim ustaleniu terminu, pierwszeństwo mają zdający z wynikiem negatywnym z egzaminu.

Wnioski o udostępnienie ocen i prac z egzaminu można składać na adres mailowy – izba.warszawska@komornik.pl
W tym przypadku również pierwszeństwo mają zdający z wynikiem negatywnym z egzaminu.

Przypominamy, iż nie ma możliwości odwoływania się od ocen z poszczególnych dni egzaminu komorniczego- zgodnie z art.124 ustawy o komornikach sądowych zdającemu przysługuje odwołanie od uchwały o wyniku egzaminu. (wyr. WSA w Warszawie z 31 lipca 2015. VI SA/Wa910/15).

Wróć