Wyniki z egzaminu komorniczego 10-12.04.2024r.

Przewodnicząca Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu komorniczego obejmująca obszar właściwości Izb Komorniczych w Białymstoku, Gdańsku, Lublinie, Warszawie oraz w Szczecinie z siedzibą w Warszawie informuje, że z egzaminu komorniczego 3 osoby z numerami kodów pracy z dnia:

pierwszego: 116, 130, 136.
drugiego: 322, 326, 332.
trzeciego: 222, 224, 233.
uzyskały wynik negatywny.

Pozostałe osoby uzyskały z egzaminu komorniczego wynik pozytywny.

Przeglądanie prac odbywa się jedynie po uprzednim ustaleniu terminu.

Wnioski o udostępnienie ocen i prac z egzaminu można składać na adres mailowy –

Wróć