UWAGA - Fałszywe wiadomości SMS dotyczące prośby o spłatę zadłużenia

Szanowni Państwo,

W związku z powzięciem informacji o rozsyłanych za pośrednictwem powiadomień SMS pochodzących z numeru telefonu + 7 (995) 825-65-82 - rzekomej prośby o spłatę zadłużenia przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli Andrzeja Lusa, uprzejmie informujemy, iż powiadomienia SMS nie pochodzą od komornika i stanowią usiłowanie wyłudzenia. Komornik Andrzej Lus nie jest autorem wiadomości SMS.

Zalecamy zachowanie ostrożności w związku z otrzymywanymi wiadomościami SMS.
Pod żadnym pozorem nie należy klikać odnośników, otwierać załączników, ani nie podejmować jakichkolwiek aktywności, które rozsyłane wiadomości mogą sugerować (np. logowanie się na stronach, instalację oprogramowania, "certyfikatu bezpieczeństwa", itp.).
O możliwości popełnienia przestępstwa należy niezwłocznie zawiadamiać organy ścigania.

Fałszywa wiadomość SMS

Wróć