Roczna opłata za aplikację komorniczą

Stosownie do treści art. 95 ust. 5 ustawy z dnia 22.03.2018 r. o komornikach sądowych (Dz.U. z 2018 poz. 771,1443,1669 i 2244) oraz Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację komorniczą (Dz.U. 2019 poz. 2521) - Rada Izby Komorniczej w Warszawie uprzejmie informuje, że roczna opłata za aplikację komorniczą w roku szkoleniowym 2020 wynosi 5.590,00 zł.

Rada Izby Komorniczej w Warszawie zwraca się z prośbą o dokonanie całości wpłaty w terminie do dnia 15 stycznia 2020 r. na rachunek bankowy Izby Komorniczej w Warszawie.

48 1020 1156 0000 7102 0006 9237

tytułem: roczna opłata aplikacyjna (proszę o podanie imienia i nazwiska aplikanta

Wróć