Naklejki sugerujące "zajęcie nieruchomości"

Szanowni Państwo,

W związku z powzięciem informacji o umieszczaniu naklejek sugerujących "zajęcie nieruchomości" w Lubińcu – stanowiących rzekome prowadzenie postępowania egzekucyjnego przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie Moniki Sachno, uprzejmie informujemy, iż powyższe naklejki/znaki nie pochodzą od komornika i mogą wywierać przeświadczenie o wykonywaniu czynności związanych z pełnioną funkcją komornika sądowego – funkcjonariusza publicznego.

Komornik Monika Sachno nie jest autorką naklejek, zaś podpis umieszczony na nich nie jest podpisem Pani Komornik Moniki Sachno.

Ponadto informujemy, iż komornicy sądowi nie umieszczają znaków zajęcia na nieruchomości.

W wypadku stwierdzenia ujawnienia na nieruchomości załączonej naklejki prosimy o kontakt z biurem Rady Izby Komorniczej w Warszawie , zaś o możliwości popełnienia przestępstwa należy niezwłocznie zawiadamiać organy ścigania.

Rada Izby Komorniczej w Warszawie

Wróć