Najszczersze kondolencje dla Marka Polańskiego

Rada Izby Komorniczej w Warszawie pragnie złożyć Szanownemu Koledze Markowi Polańskiemu byłemu Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie najszczersze kondolencje z powodu śmierci Syna.

Pozostajemy z wyrazami żalu i szczerego współczucia.

Wróć