Informacja dotycząca kradzieży tablicy urzędowej Komornika Sądowego

Rada Izby Komorniczej w Warszawie uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 31 października 2022 ok. godz. 17:00 pod adresem prowadzenia kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Otwocku Magdaleny Karczewskiej doszło do aktu wandalizmu w postaci kradzieży z elewacji frontowej budynku tablicy urzędowej z godłem państwa, danymi adresowymi kancelarii oraz godzinami urzędowania.

Wykroczenie zostało zgłoszone w dniu 02 listopada 2022r. na Komisariacie Policji w Karczewie.

Mając na uwadze powyższe Rada Izby Komorniczej w Warszawie uprzejmie wskazuje, iż prawidłową lokalizacją pod którą mieści się kancelaria Pani Magdaleny Karczewskiej Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Otwocku jest: ul. Częstochowska 81D/U1, 05-480 Karczew.

Wszystkie osoby posiadające informacje dotyczące powyższego zajścia proszone są o powiadomienie właściwego organu ścigania.

Wróć