Kondolencje

Rada Izby Komorniczej w Warszawie
pragnie złożyć Szanownemu Koledze Danielowi Wasiakowi
Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Garwolinie
najszczersze kondolencje z powodu śmierci Córki Arianki.
Pozostajemy z wyrazami żalu i szczerego współczucia.

Wróć