Kondolencje

Rada Izby Komorniczej w Warszawie

z głębokim żalem zawiadamia,


że w dniu 17 lipca 2021 r. zmarł nasz Kolega Mateusz Zawadzki - Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie.


Rodzinie i Osobom Bliskim składamy wyrazy szczerego i głębokiego współczucia.

Wróć