Komunikat o miejscu i czasie egzaminu komorniczego w dniach 3‑5 marca 2020 r.

Przewodnicząca Komisji Egzaminacyjnej do spraw przeprowadzenia egzaminu komorniczego z siedzibą w Warszawie informuje, że egzamin komorniczy wyznaczony przez Ministra Sprawiedliwości na 3 marca 2020 r. godz. 10:00 – dzień pierwszy, 4 marca 2020 r. godz. 10:00 – dzień drugi oraz 5 marca 2020 r. godz. 10:00 dzień trzeci, odbędzie się w Hotelu Sangate w Warszawie przy ul. Komitetu Obrony Robotników 32, sala konferencyjna „Kryształ”, parter. Rejestracja zdających każdego dnia przewidziana jest od godziny 8:30 do 09:45.

Wróć