Egzamin wstępny na aplikację komorniczą - wyniki

Przewodnicząca Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji komorniczej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie informuje, że pozytywny wynik z egzaminu wstępnego na aplikację komorniczą, który odbył się dnia 25 września 2021 r. otrzymały osoby o następujących numerach kodów:

30, 73, 12, 13, 54, 16, 41, 46, 80, 36, 47, 27, 66, 25, 61, 31, 58, 33, 35, 68, 44, 43, 75, 53, 19, 56, 55, 67, 15, 23, 26, 45, 21, 63, 17, 60, 24, 32, 40, 59, 78, 11, 69, 03, 49.

Pozostałe osoby uzyskały wynik negatywny.

Wróć