Zwyczajne Walne Zgromadzenie Komorników Sądowych Izby Komorniczej w Warszawie

Zgodnie z art. 93 ust. 9 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji zwołane zostało Zwyczajne Walne Zgromadzenie Komorników Sądowych Izby Komorniczej w Warszawie, które odbędzie się w dniu 7 marca 2017 r. w Serocku.

Wróć