Spotkanie w Izbie Komorniczej w Warszawie w dniu 03.10.2018 r.

W dniu 3 października w Izbie Komorniczej w Warszawie miała miejsce niezwykle wyjątkowa i podniosła uroczystość. Tego dnia Izbę odwiedził Pan Henryk Rybiński jeden z najznamienitszych warszawskich rzemieślników i płatnerzy. Prace Pana Henryka mogło podziwiać min. kilku polskich Prezydentów, przedstawiciele delegacji obcych Państw odwiedzających Polskę, Papież Jan Paweł II. Pan Henryk Rybiński został odznaczony przez Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego srebrnym krzyżem zasługi. Jak sam mówi jest człowiekiem honoru ponad wszystko.

Pan Henryk z własnej inicjatywy poprosił o spotkanie z członkami Rady Izby Komorniczej w Warszawie w celu przekazania Pani Elżbiecie Adamskiej - Śmigrodzkiej Przewodniczącej Rady Izby Komorniczej kopii szabli (jaką sam wykonał) wzorowanej na szabli adiutanta marszałka Józefa Piłsudskiego z wygrawerowanym oznaczeniem „Bóg, Honor, Ojczyzna”. Pan Henryk przekazując szablę podkreślił, iż tylko w taki sposób mógł podziękować komornikom zrzeszonym w Izbie Komorniczej w Warszawie, umieszczając jednocześnie dedykację w brzmieniu: Izbie Komorniczej w Warszawie w dowód uznania za przyzwoitość i poszanowanie godności drugiego człowieka przy wykonywaniu jakże trudnej profesji komornika sądowego. Bóg Honor Ojczyzna.

Wszyscy zgromadzeni byli bardzo wzruszeni. Pani Elżbieta Adamska - Śmigrodzka podkreśliła, iż gest Pana Henryka ma istotne znaczenie dla członków Rady Izby Komorniczej w Warszawie, którzy dotychczas nie spotkali się z tego rodzaju dowodem wdzięczności. Natomiast Pani Iwona Karpiuk – Suchecka, była Prezes Krajowej Rady Komorniczej zaznaczyła, że tego rodzaje sytuacje pokazują, że egzekucja może mieć ludzkie oblicze i są dowodem na to, że komornik sądowy nie będąc wolnym od dylematów moralnych, potrafi prowadzić postępowanie egzekucyjne szanując dłużnika i jego rodzinę.

Wróć