Sądowe postępowanie egzekucyjne
Nowe wyzwania i perspektywy

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
Przewodnicząca Rady Izby Komorniczej w Warszawie
Dyrektor Ośrodka Naukowo-Szkoleniowego przy Krajowej Radzie Komorniczej w Warszawie

mają zaszczyt zaprosić

na Ogólnopolską Konferencję Naukową

SĄDOWE POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE
NOWE WYZWANIA I PERSPEKTYWY

która odbędzie się 31 maja 2019 r.
na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
Aula w Starym BUWie, Kampus Centralny Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Warszawa

Elżbieta Adamska-Śmigrodzka
Przewodnicząca Rady
Izby Komorniczej w Warszawie

Prof. dr hab. Tomasz Giaro
Dziekan Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Warszawskiego
Marcin Borek
Dyrektor Ośrodka Naukowo-Szkoleniowego
przy Krajowej Radzie Komorniczej w Warszawie

 

Wróć