Komunikat w sprawie skradzionych kwitariuszy przychodowych

  • Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie Michał Patynowski powiadamia, że kwitariusz przychodowy seria WA został skradziony. Druki od nr 3305279 do 3305300 unieważnia się.
  • Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie Andrzej Kulągowski powiadamia, że kwitariusz przychodowy seria WA został skradziony. Druki od nr 1505859 do 1505900 unieważnia się.
  • Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie Aleksandra Rudzka - Natanek powiadamia, że kwitariusz przychodowy seria WA został skradziony. Druki od nr 6775103 do 6775200 unieważnia się.
  • Ponadto, została skradziona legitymacja służbowa asesora komorniczego zatrudnionego w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie Aleksandry Rudzkiej-Natanek wystawiona na nazwisko: Błażej Sałyga, nr: AS8-I2K8-N3RT.

 

Wróć