Komunikat

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy

Rada Izby Komorniczej w Warszawie uprzejmie przypomina o obowiązku złożenia w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie oświadczenia majątkowego, w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2017 r.

Z poważaniem

Rada Izby Komorniczej w Warszawie

Wróć