2018 Rokiem Jubileuszu 100-lecia odzyskania Niepodległości

Szanowne Koleżanki i Koledzy Komornicy!

I wojna światowa wbrew całej jej grozy niosła dla nas Polaków nadzieję na odbudowę państwowości polskiej, która to idea wciąż była w Narodzie Polskim bardzo żywa. I oto marzenie o naszej, niepodległej i suwerennej Rzeczypospolitej ziściło się w 1918 r. Za symboliczną datę odzyskania niepodległości przyjęto dzień 11 listopada 1918 r. W tym roku 2018 - 11 listopada Polska obchodzi setną rocznicę odzyskania niepodległości. Na tę chwilę nasi przodkowie czekali 123 lata. Z dumą wszyscy Polacy obchodzą tę rocznicę tak w kraju jak i Ci rozsiani po świecie. My komornicy także jako Polacy wpisujemy się w tradycję i umiłowanie niepodległego bytu, ale z okazji roku 2018 chcielibyśmy przypomnieć jak dla nas komorników poza świętem narodowym ważny jest to rok. Rok 2018 bowiem jest dwudziestoleciem powstania naszego samorządu. Ustawa z dnia 29.08.1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji, która weszła w życie z początkiem roku 1998 r. uczyniła z nas najmłodszą korporację prawniczą. Warto przypomnieć, że od roku 1918 do roku 1939 oraz w całym okresie powojennym komornik sądowy był skromnym urzędnikiem sądowym i dopiero z mocy ustawy jak wyżej uzyskał status funkcjonariusza publicznego oraz co najważniejsze prawo do powołania własnego samorządu o nadaniu uprawnień jak wyrażanie opinii w sprawach dotyczących komorników, nadzoru nad nimi, przygotowania kadr do zawodu oraz sprawowania orzecznictwa dyscyplinarnego. Na pierwszą Przewodniczącą Izby Komorniczej w Warszawie wybrana została Koleżanka Iwona Karpiuk-Suchecka, która funkcję tę pełniła przez dwie kadencje. Cóż, od roku 1997 wiele się w Polsce zmieniło, nie wystarczy już tylko wykonywać właściwie swojego zawodu komornika sądowego, a przez samorząd sprawować pieczy nad jego wykonywaniem i nadzór nad respektowaniem zasad etycznych. Dzisiejsze rola samorządu zawodowego to dbanie o to, aby zachowanie członków korporacji było społecznie akceptowalne, oczywiście w obszarze obowiązującego prawa oraz włączanie się wraz z innymi samorządami w budowanie społeczeństwa obywatelskiego. Nie możemy zapominać, że w ramach solidaryzmu społecznego winniśmy podejmować działania dla dobra wspólnego. Włączając się w obchody 100- lecia odzyskania niepodległości musimy pamiętać , że jeżeli mamy żyć w demokratycznym państwie prawa, to jednym z podstawowych warunków jego istnienia jest samorządność. Samorządność, której istnienie gwarantuje Konstytucja Rzeczypospolitej Polski. Te wszystkie wyzwania dla obecnego samorządu starała się uwzględnić w swoich działaniach, tak jak poprzednia Rada Izby Komorniczej w Warszawie z jej Przewodniczącym Stefanem Pawłem Gintowtem, także obecna Rada kierowana przez Przewodniczącą Elżbietę Adamską - Śmigrodzką. Kończąc warto przytoczyć w odniesieniu do odzyskanej niepodległości słowa Marszałka Józefa Piłsudskiego, że „Wolność nie jest dana raz na zawsze” i pamiętać, że samorządność także nie jest dana nam raz na zawsze i dlatego przy próbach jej ograniczania należy o nią walczyć.

Rada Izby Komorniczej w Warszawie

Wróć