Egzamin komorniczy 2017

Komunikat w sprawie egzaminu komorniczego
w dniach 16-17.03.2017 r.

Przewodnicząca Komisji Egzaminacyjnej ds. przeprowadzenia egzaminów konkursowego i komorniczego obejmującej obszar właściwości Izby Komorniczej w Warszawie z siedzibą w Warszawie informuje, że osoby zdające egzamin komorniczy, które wybiorą opracowanie zadań przy użyciu sprzętu komputerowego zobowiązane są do przyniesienia na egzamin sprzętu komputerowego we własnym zakresie.


Dane dotyczące wymagań technicznych, jakie powinien spełniać komputer zdającego dla poprawnego działania aplikacji egzaminacyjnej, instrukcja obsługi aplikacji do zdawania egzaminów prawniczych oraz jej wersja demonstracyjna zostały podane do wiadomości publicznej na stronie internetowej Ministra Sprawiedliwości: https://ms.gov.pl/ w zakładce: Egzaminy prawnicze/Zawodowe Egzaminy Prawnicze/Aplikacja do zdawania egzaminów prawniczych.


W przypadku wątpliwości zdających, czy sprzęt komputerowy, na którym zamierzają rozwiązywać zadania spełnia wymagania techniczne, zdający powinni przed egzaminem i we własnym zakresie-skorzystać z pomocy informatyka.


Właściwie przygotowany i spełniający wymogi techniczne sprzęt komputerowy zapewni prawidłowe działanie aplikacji do zdawania egzaminu. Przygotowanie sprzętu komputerowego zgodnie z parametrami, podane zostały na stronie: https://ms.gov.pl/

Wróć